W ramach działalności Kancelaria proponuje przedsiębiorcom, organizacjom i instytucjom pomoc prawną
w formie stałej obsługi ich bieżącej działalności. Pozwala to na optymalne zabezpieczenie przeprowadzanych transakcji, a także kontrolę legalności podejmowanych działań, nim pojawią się problemy wynikające z nie-
znajomości obowiązujących przepisów, czy ich nieprawidłowej interpretacji.

Zakresem świadczonych usług objęte jest zarazem doradztwo prawne, jak i reprezentacja Klientów w postę-
powaniach sądowych.

Ze względu na ciągle rosnącą liczbę obszarów poddawanych złożonym i wieloznacznym regulacjom, zróżnicowanemu orzecznictwu sądów, jak również bezpośrednim stosowaniem w Polsce prawa wspólnotowego, korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, także przez małe i średnie przedsiębiorstwa, staje się coraz częściej nieodzowne.

Doradztwo świadczone na rzecz Klienta na podstawie umowy o stałą obsługę prawną obejmuje, stosownie do otrzymanego każdorazowo zlecenia, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, przygotowanie projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach z kooperantami, audyt prawny firm oraz prowadzonych projektów.

Klienci, korzystający ze stałej obsługi prawnej mają zapewnioną reprezentację w razie prowadzenia procesu przed sądem: powszechnym, polubownym lub administracyjnym. Z racji potrzeby tej kategorii Klientów nie można ograniczyć się do wąskich profesji, jest więc to problematyka od prawa cywilnego przez handlowe, upadłościowe i naprawcze, aż po windykację należności oraz zastępstwo pokrzywdzonego w procesach karnych.

Obsługa prawna dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb i specyfiki branży, w jakiej działa nasz Klient.

  • doradztwo prawne
  • negocjacje warunków umów, opracowanie ich treści
  • postępowania pojednawcze, mediacje przedsądowe
  • zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami w Polsce
  • egzekucja wierzytelności (pieniężnych i niepieniężnych)
  • obrona praw przedsiębiorcy w postępowaniu karnym
SitePromotor - pozycjonowanie stron   Logowanie