Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, szczególnie: spadkowego, własności, zobowiązań, dochodzenia odszkodowań i innych należności z ich windykacją włącznie oraz z zakresu prawa rodzinnego takich jak rozwód, podział majątku, obrona praw rodziców.

Obrona w procesach karnych to szczególna kategoria spraw, które ze względu na ochronę konstytucyjnego prawa do obrony i rzetelnego procesu zastrzeżone są tylko dla adwokatów.

 

  • porady prawne
  • obrona w procesie karnym
  • zastępstwo we wszystkich sprawach cywilnych, rodzinnych
  • udział w postępowaniach administracyjnych, łącznie z  sądowym postępowaniem administracyjnym
  • dochodzenie odszkodowań (np. komunikacyjnych, zdrowotnych)
  • windykacja należności
SitePromotor - pozycjonowanie stron   Logowanie